WASA is de Water Safety Academy vzw.

WASA werd opgericht in augustus 2015 als een samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende personen en organisaties.
De oprichting is gestoeld op de wetenschappelijke inbreng van Bart Soons (VUB) en prof. Kristine De Martelaer (VUB), de ontwikkelaars van de de nieuwe leerlijn zwemmen Filip Roelandt, Bart Soons, Peter Van Gerven en Reinout van Schuylenbergh (Baan Vier) en het praktijkonderzoek o.l.v. Stef Desmet in zwembad Dilkom (Dilbeek).
De missie van WASA luidt : ‘Veiligheid in, op en rond het water, wereldwijd, ondersteunen door het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en het┬áverspreiden van kennis’
WASA werkt samen met verschillende partners in Vlaanderen.
WASA is een niet-gesubsidieerde vzw die zijn inkomsten haalt uit de organisatie van opleidingen en bijscholingen.